Инсталация на memcached върху CentOS

Кеш сървър

Бърза и лесна инсталация на Memcached върху CentOS 64bit.

yum install memcached

yum install memcached

Трябва да виждате това и за да продължи инсталацията натиснете 'y'.

Стартирате така:

/etc/init.d/memcached start - изписва това: Starting memcached:                                        [  OK ]

Следващи стъпки (без обяснения, все пак е 6:43 сутринта)

wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.1.2.tgz

tar -xvf memcache-2.1.2.tgz

cd memcache-2.1.2

phpize && ./configure --enable-memcache && make

nano /etc/php.ini

Добавяте следното: extension=memcache.so - за да бъде активно, рестартирате
своя apache-server така: /etc/init.d/httpd restart

Забележка: За да ползвате команда phpize, трябва да направите следното:

yum -y install php-devel

Имайте предвид, че това е simple информация.
Прегледайте конфигурационния файл на Мемкеша и го настройте според вашите изисквания.

About ?????????? ????????

Уеб философ!
This entry was posted in Linux & Unix and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Инсталация на memcached върху CentOS

  1. М/у другото за да инсталирате API Memcache, можете да ползвате следната команда: pecl install memcache – напълно автоматизирана. След нея разбира се пак описвате в php.ini следния ред: extension=memcache.so

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *