Tag Archives: apache

Инсталация на mod_evasive

Как да инсталираме mod_evasive? Модулите mod_evasive и mod_security се използват за защита на уеб сървър Apache от DDoS и “brute force” атаки чрез създаване на защитна стена под формата на уеб приложение. В тази публикация ще се спра по-конкретно на … Continue reading

Posted in Linux & Unix | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Apache vhost

Example Apache vhost – За да не го забравя <VirtualHost *:80> ServerName alex.apache.org DocumentRoot /var/www/mydir/ ServerAdmin alex@mindinc.eu ErrorLog /var/log/httpd/lol-error.log CustomLog /var/log/httpd/access.log combined LogLevel debug ServerSignature on <Directory /var/www/mydir/> Options All Order allow,deny allow from all </Directory> </VirtualHost>

Posted in Linux & Unix | Tagged , , | 1 Comment